Кафедра "Химической технологии неорганических веществ катализа и экологии"

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Нова версія сайту

http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv


Результати Українсько-Польської Конференції «Проблеми забруднення і очищення повітря: контроль, моніторинг, каталітичні, фотокаталітичні та сорбційні методи очистки» (6-8 Листопада, 2016, Київ) за участю викладачів і співробітників кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Викладачі та співробітники кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ» прийняли участь в Українсько-Польській конференції «Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, каталітичні, фотокаталітичні та сорбційні методи очистки», яка була організована Відділенням хімії Національної академії наук України, Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України спільно з Науковим Центром Польської Академії Наук у Києві та Факультетом інженерії захисту довкілля Вроцлавського Університету науки і технології /Faculty of Environmental Engineering, Wroclaw University of Science and Technology/.

Конференція викликала значний інтерес серед широкого кола фахівців, які працюють у сфері академічної та університетської науки і освіти. У конференції взяли участь понад 50 науковців, які представляють провідні наукові центри України та Польщі.

В рамках програми конференції обговорено результати досліджень, що стосуються джерел і обсягу викидів в атмосферу, методів контролю, управління якістю повітря (як внутрішнього – в приміщеннях, так і зовнішнього – довкілля) і обмеження кількості газоподібних викидів, а також способи оцінки ризику для здоров'я людини.

На конференції були представлені матеріали 4 доповідей, що відображають наукові дослідження, які виконуються на кафедрі хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології:

1) проф. Лобойко О.Я., доц. Кобзєв О.В., н.с. Векшин В.О. – «Стільниковий каталізатор очищення викидних газів від оксидів нітрогену у виробництві нітратної кислоти»;

2) проф. Гринь Г.І., н. с. Бондаренко Л.М., доц. Дейнека Д.М., ст. викладач Сінческул О.Л., провідний інженер Федорченко Т.В. – «Викиди в атмосферне повітря виробництва калійних добрив, методи контролю і очищення»;

3) проф. Савенков А.С., н. с. Білогур І.С. – «Зменшення викидів СО та NOx при каталітичному спаленні вуглеводневого палива»;

4) prof. Savenkov A.S., s.t. Masalitina N.Yu., prof. Ogurtsov A.N. «Selective catalytic reduction of NOX by NH3 for limiting air pollution in N2O production».

Доповіді провідних науковців кафедри викликали глибоку зацікавленість учасників конференції та їх активне обговорення.


 Данная технология, по сравнению с существующими, позволяет увеличить добычу углеводородного сырья из нефте-газоконденсатных скважин за счет снижения обводненности их коллекторов, которые находятся в длительной эксплуатации. В основу технологии положен процесс создания в продуктивном пласте, который подлежит обводнению, карбонатного барьера мраморной структуры в широком интервале проникновения, что позволяет увеличить срок эксплуатации скважин до 5-6 лет. Данная технология прошла испытания на нефтяных и газоконденсатных месторождениях.


Ими гордится кафедра

Богдан Миколайович Ліщина

Засновник обчислювального класу кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Генеральний директор Сєвєрдонецького виробничого об’єднання «Азот» з 1978 по 1997 рік.

Богдан Миколайович у 1958 році закінчив Харківський політехнічний інститут. Після закінчення був направлений у м. Сєвєродонецьк на Лисичанський хімкомбінат (так він називався в ту пору) на посаду майстраз ремонту технологічного обладнання в цех синтезу метанолу. Серед спеціалістів такого профілю він був талановитим інженером з неординарністю мислення, цілеспрямованістю своїх дій і цим виділявся серед інших спеціалістів на виробництві.

Завдяки своїй працездатності він за 20 років пройшов шлях від майстра до генерального директора найбільшого не тільки в нашій країні, але й у всій Європі хімічного комплексу, де випускалось майже сто найменувань хімічної продукції, яка необхідна в різних галузях промисловості та сільського господарства.

Протягом цих років Б.М. Ліщина на посаді генерального директора Сєвєродонецького ВО «Азот» турбувався не тільки про своє підприємство і його робітників, але і про спеціалістів, які могли б працювати в нових умовах розвитку підприємства.

Він був першим, хто у своїй «Альма-матер» - Харківському політехнічному, на кафедрі хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології, заснував обчислювальний клас для студентів, закупивши для цього і передавши кафедрі сучасні ЕОМ. Цей клас зараз носить його ім’я.

В теперішній час послідовник Богдана Миколайовича, його син, Сергій Богданович Ліщина, випускник нашої кафедри, приймає учать в оновлювальні матеріальної бази обчислювального класу, що дає можливість студентам кафедри користуватися сучасною обчислювальною технікою.


С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!!!

Колектив кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ» висловлює глибоку подяку та вдячність ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ»  в особі Голови правління, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, кандидата технічних наук Кошовець Миколи Володимировича за підтримку та допомогу в покращанні матеріальної бази, підготовці інженерних кадрів, видавництві підручників і монографій та проведенні наукових досліджень.  


Конференция в Германии

Программа конференции

Доклады1.pdf (1,13 mb)

Доклады2.pdf (267,16 kb)

Доклады3.pdf (1,95 mb)


У новорічному випуску газети ми вітали нових лауреатів державної премії України – професорів Г. І. Гриня, О. Я. Лобойка, С. М. Порошина. У зв’язку з присудженням премії вони отримали привітання від Президента Національної академії наук України Б. Є. Патона, у якому він бажає вченим нових професійних досягнень: «Нехай у всіх починаннях вас супроводжує вдача, розуміння та підтримка з боку колег і однодумців, а непростий шлях найвищих висот науки завжди підкоряється вам». Сьогодні ми пропонуємо читачам більш детальну розповідь про роботи лауреатів (газета "Політехнік" від 28.01.2016).


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

 На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  постановляю:

Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року:

– за роботу "Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці":

ЗАЖИГАЛОВУ Валерію Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України

СТРИЖАКУ Петру Євгеновичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ПЯТНИЦЬКОМУ Юрію Ігоровичу – докторові хімічних наук, головному науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ДОЛГІХ Лідії Юріївні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ТРИПОЛЬСЬКОМУ Андрію Іккійовичу – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України

ПАТРИЛЯКУ Казимиру Івановичу – докторові хімічних наук (посмертно)

ГРИНЮ Григорію Івановичу – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЛОБОЙКУ Олексію Яковичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

СУВОРІНУ Олександру Вікторовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

КОШОВЦЮ Миколі Володимировичу – кандидатові технічних наук, голові правління приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецький ОРГХІМ";

 Президент України Петро ПОРОШЕНКО 

8 грудня 2015 року

"Название работы «Новые катализаторы и гетерогенно-катали­тические процессы: развитие научных основ и использования в химии, нефтехимии и энергетике» звучит достаточно загадочно для человека непосвященного. 

Между тем катализу химики учились у живой природы, поскольку и она не обходится без непрерывных химических превращений. Ведь почти все реакции в живых организмах, в том числе и в нашем, благодаря участию биологических катализаторов протекают с достаточной скоростью."

Газета "ВЕСТИ" 12.01.2016С благодарностью!!!

Коллектив кафедры «Химической технологии неорганических веществ, катализа и экологии» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» искренне благодарит выпускника нашей кафедры Лищину Сергея Богдановича, советника предприятия «ІЗОВАТ», за оказание спонсорской помощи кафедре в проведении ремонта студенческого вычислительного класса и оснащении его современной компьютерной техникой. Спасибо Вам, что в наше непростое время, Вы находите возможность поддержать систему Высшего образования в нашей стране для подготовки высококвалифицированных специалистов в области химической технологии.

Ваша поддержка позволяет проводить занятия преподователям кафедры на современном уровне и дает возможность повысить профессионализм наших выпускников в дальнейшем.

С уважением, коллектив кафеды!