Редколегiя

 
РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ
 
 

Головний редактор

Товажнянський Л.Л., ректор НТУ «ХПІ»,
завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та aпаратів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. нaук, професор.

Відповідальний секретар

Горбунов К.О., доцент кафедри інтегрованих технологій,
процесів та апаратів НТУ «ХПІ», канд. техн. наук, доцент.
 


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ
 
Мешалкін В.П.,
д-р техн. наук, проф., завідувач каф. Логістики та Економічної
інформатики РХТУ Москва (Росія);

Ферст Д.Б.,
BA, ген. директор, F. Executive Co. (Великобританія);

Клемеш Й.,
PhD, проф. DSc (Hon) ун-та “Паннонія» (м. Веспрем, Угорщина)
та ун-та Манчестера (Великобрітанія);
 
Плешу В.,
PhD, професор, ун-т POLITEHNIKA Бухарест (Румунія);

Стехлік П.,
PhD, професор, VUT Брно (Чехія);

Аніпко О.Б.,
професор Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
д-р техн. наук, професор;

Левченко Б.О.,
професор кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ "ХПІ",
д-р техн. наук, професор;

Братута Е.Г.,
професор кафедри теплoтехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;

Сокол Є.І,
проректор НТУ «ХПI», завідувач кафедри промислової та біомедичної електроніки НТУ «ХПІ»,
член-кор. НАН України;

Качанов П.О.,
завідувач кафедри «Автоматика та управління в технічних системах» НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;

Павловський В.Г.,
професор кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;

Маляренко В.А.,
професор кафедри електропостачання міст Харківської академії міського господарства,
д-р техн. наук, професор;

Сімбірський Д.Ф.,
професор кафедри конструкції та міцності двигунів літальних апаратів Національного аерокосмічного університету
ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», д-р техн. наук, професор;

Яковлев С.В.,
начальник факультету управління та інформації Університету внутрішніх справ (м. Харків),
д-р ф.-мат. наук, професор;

Мацевітий Ю.М.,
директор Інституту проблем машинобудування ім. Підгорного (м. Харків),
акад. НАН України;

Ведь В.Є.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;

Ульєв Л.М.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апара-тів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук;

Капустенко П.О.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
канд. техн. наук, акад. Академії будівництва України.