НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИУТ»

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

Фото0248

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до занять

 

 

В процесі навчання використовуються більш ніж 100 навчальних посібників і методичних вказівок, розробленими колективом кафедри.

 

Актуальні матеріали:

        

 

                                      Аспірантам                                                                                                                     Студентам

 

 

                                          Підручник для аспірантів                                                                                                             Підручник для першого курсу

                                               Вимоги до складання кандидатського іспиту                                                                 Правила транслітерації

                                                   Зразок титульного аркуша реферату та термінологічного словника                        Підручники та посібники у репозитарії

                                                   Зразок есе                                                                                                                                   Вимова слів

                                                  Зразок оформлення термінологічного словника                                                                    Making presentations for academic purposes in English

                                              

 

 

Звіт  про забезпечення навчально-методичною літературою за 2005 - 2013 рр